Prof. Dr hab. Marek Świtoński został członkiem rzeczywistym PAN

Prof. dr hab. Marek Świtoński

W dniu 2 grudnia 2021, podczas 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, odbyły się wybory członków PAN. Z dumą i radością informujemy, iż członkiem rzeczywistym PAN został prof. dr hab. Marek Świtoński z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Jest to ogromny zaszczyt, gdyż członkowie Akademii wybierani są spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych.

Serdecznie gratulujemy!