Pozytywna ocena działalności Ptasiego Azylu

Pozytywna ocena działalności Ptasiego Azylu 

Urząd Miasta Poznania poinformował prof. dr hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o przeprowadzonej kontroli w zakresie sposobu funkcjonowania ośrodka leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej oraz wolno żyjących ssaków z terenu miasta Poznania, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Kontrola potwierdziła wysoki poziom organizacyjny Ptasiego Azylu. Podkreślono bardzo dobrą i profesjonalną opiekę nad zwierzętami oraz dostęp do sprzętu niezbędnego do diagnostyki.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników Centrum i gratulujemy pozytywnej oceny!