Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

Powołanie Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) podjęło uchwałę o powołaniu Komitetu ds. Kryzysu Klimatycznego, który ma za zadanie informować społeczeństwo i władze o zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu oraz proponować rozwiązania służące jej ograniczeniu i dostosowaniu się do niej. W jego skład wchodzi 26 ekspertów z różnych dziedzin, w tym aż trzech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Są to: prof. UPP dr hab. inż. Bogdan Chojnicki (Wydział Inżynierii Środowiskowej i Inżynierii Mechanicznej), prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej) oraz z naszego Wydziału – prof. dr hab. Piotr Tryjanowski.

Gratulujemy!