Podziękowania od Sekretarza Stanu Wojciecha Murdzka

Na ręce dr hab. Marcina Pszczoły, pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej, złożono podziękowania od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana Wojciecha Murdzka. Podziękowania kierowano do członków Grup Doradczych ds. Programów Ramowych UE, a wiązały się one z kończącym się właśnie programem ramowym w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Przyłączamy się do wszystkich życzliwych słów, dziękujemy za pracę, zaangażowanie i mamy nadzieję, że pozyskane w ramach programu doświadczenie zaowocuje w przyszłości kolejnymi współpracami na płaszczyźnie międzynarodowej.

ZałącznikRozmiar
PDF icon List_MWM.pdf933.77 KB