PIERWSZE W POLSCE WARSZTATY POŚWIĘCONE PRODUKCJI LARW HERMETIA ILLUCENS NA CELE PASZOWE

W dniach 20-21 maja 2024 roku, odbyły się warsztaty zorganizowane przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP oraz firmę HiProMine S.A., skierowane do przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego, Inspektorów Terenowych oraz Biura Bezpieczeństwa Pasz. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych metod produkcji owadów oraz ich potencjału w przemyśle paszowym.

Uczestników zgromadzonych w Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt przywitała dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Małgorzata Szumacher oraz prof. dr hab. Damian Józefiak, organizator warsztatów. Gospodarze spotkania podkreślili, że są to pierwsze tego typu warsztaty w Polsce, poświęcone produkcji larw Hermetia illucens na cele paszowe, będące odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wykorzystania alternatywnych źródeł białka w produkcji pasz.

Następnie głos zabrał dr Maciej Gogulski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP i pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. dobrostanu zwierząt. Dr Gogulski zaprezentował możliwości badawcze oraz nowoczesne metody diagnostyki weterynaryjnej Wydziału, szczegółowo omawiając nowe inwestycje. Podkreślił, że dzięki najnowszym technologiom oraz rozbudowie infrastruktury Wydział jest w stanie prowadzić zaawansowane badania, które mogą znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Kolejnym tematem wystąpień były adaptacje kręgowców do wykorzystania owadów jako głównego źródła pożywienia przedstawione przez prof. dr. hab. Piotra Tryjanowskiego. Wykład stanowił znakomite wprowadzenie do głównego tematu warsztatów.

W trakcie kolejnych wystąpień uczestnicy dowiedzieli się o procesach hodowli czarnej muchy, jej korzyściach w produkcji pasz oraz obecnej sytuacji prawnej i branżowej dotyczącej produkcji owadów. Poruszono kwestie legislacyjne, co jest kluczowe dla zrozumienia ram, w jakich branża ta może się rozwijać. Istotnym elementem warsztatów były prezentacje na temat praktycznego zastosowania produktów pochodzących z owadów. Omówiono ich użycie w karmach dla zwierząt domowych (pet-food), akwakulturze oraz żywieniu trzody chlewnej. Przedstawiono również potencjał wykorzystania frassu, czyli odchodów owadów, jako naturalnego nawozu, co może przyczynić się do zrównoważonego rolnictwa.

Drugi dzień warsztatów obejmował wizytę w zakładzie produkcyjnym HiProMine S.A. w Karkoszowie, gdzie na żywo zaprezentowano procesy produkcji larw Hermetia illucens.

Dzięki prelekcjom specjalistów oraz wizytom w nowoczesnych placówkach badawczych i produkcyjnych, uczestnicy mieli okazję zyskać cenne informacje, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy. Warsztaty okazały się ważnym krokiem w kierunku promocji i rozwoju nowoczesnych, ekologicznych metod produkcji pasz, które mogą stanowić istotny element przyszłościowej strategii bezpieczeństwa żywnościowego. Zgromadzona wiedza i doświadczenie będą nieocenione w dalszym rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, przyczyniając się do zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.