POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

Wydział nadaje stopień doktora habilitowanego w dziedzinie: Nauki rolnicze w dyscyplinie: Zootechnika i rybactwo.
 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA

DR INŻ. ANITA ZAWORSKA-ZAKRZEWSKA

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram postępowania
 5. Recenzja 1
 6. Recenzja 2
 7. Recenzja 3
 8. Recenzja 4
 9. Uchwała Komisji Habilitacyjnej
 10. Uzasadnienie uchwały Komisji Habilitacyjnej
 11. Decyzja RND

DR INŻ. BARBARA STEFAŃSKA

DR INŻ. BARTOSZ KIEROŃCZYK

DR INŻ. ROBERT MIKUŁA - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

DR EWA PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

DR PAWEŁ KOŁODZIEJSKI - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

DR INŻ. EWA SELL-KUBIAK - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

DR INŻ PIOTR PAWLAK - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

DR INŻ. MARCIN HEJDYSZ - postępowanie zakończone

postępowania habilitacyjne zatwierdzone przez Radę WMWZ W LATACH 2013 -2019

dr inż. Sebastian Nowaczewski

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr Ewa Święch

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Damian Józefiak

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Jolanta Komisarek

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Marcin Komosa

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Anna Wolc

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Monika Fliszkiewicz

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Karolina Szulc

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Ewa Skrzypczak

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Marcin Górecki

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Dariusz Lisiak

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Ewelina Warzych-Plejer

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Sebastian Kaczmarek

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Joanna Nowacka-Woszuk

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Jakub Cieślak

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr Sebastian Mucha

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr Monika Dragan

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr Zofia Madeja

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału

dr Marcin Pszczoła

 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 2. Autoreferat
 3. Skład komisji habilitacyjnej
 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
 5. Uchwała komisji habilitacyjnej
 6. Uzasadnienie
 7. Uchwała Rady Wydziału