Kolejne osiągnięcia studentów Studenckiego Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych

Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Weterynaryjnej  organizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, decyzją Komisji Konkursowej przyznano:
  • I miejsce dla Pani Katarzyny Chomy i Pani Julii Sztul za zreferowanie wyników badań pt.”Evaluation of ocular changes in geriatric horses” Sekcja Chorób Koni „Artemor” pod opieką dr Katarzyny Michlik.
  • Wyróżnienie dla Pana Oskara Przenicznego i Pana Stanisława Letkiewicza za przedstawienie wyników pracy pt. „Assessment of the intima media thickness (IMT) of common cartoid artery in ponies” Sekcja Chorób Koni „Artemor” pod opieką dr Katarzyny Michlik.
  • Nagrodę za najlepszy poster dla Pani Eryki Pankowskiej, przedstawiła wyniki badań pt. „Assessing tiamulin toxicity in humans and rats – an in vitro study”.
Sekcja Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych „Paracelsus” pod opieką prof. UPP dr hab. Lidii Radko.
Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” SKN/SP/569523/2023
 
Warto podkreślić, że wszyscy nasi studenci kierunku weterynaria biorący udział w Konferencji, wrócili z nagrodami.
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych !