Grant z konkursu NUTRITECH przyznany na naszym Wydziale

Grant z konkursu NUTRITECH przyznany na naszym Wydziale

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. W wyniku oceny merytorycznej 152 wniosków, do finansowania zakwalifikowano 30 projektów, w tym dwa realizowane we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Najwyżej oceniony został projekt „Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego”, zgłoszony przez konsorcjum w składzie: Medicofarma Spółka Akcyjna, Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierownikiem projektu jest dr hab. Paweł Kołodziejski z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt. Gratulujemy!!!

Drugi projekt realizowany z udziałem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotowany został w konsorcjum z FANT Spółka z o.o. oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Jego tytuł to: „Opracowanie i wdrożenie technologii przetworzenia ziaren bobiku w celu wytworzenia wzbogaconego źródła białka pozbawionego czynników antyżywieniowych do zastosowań w żywieniu człowieka”. Kierownikiem projektu jest prof. UPP dr hab. Wojciech Białas z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.

Wyniki pierwszego konkursu NUTRITECH oraz pełna lista rankingowa znajdują się na stronie NCBR https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs .