Artykuł w Życiu Weterynaryjnym - Jubileusz 10-lecia kierunku weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu