Wrzesień 2021

Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł.koresp. PAN Przewodniczącą Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Na VI posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, które odbyło się 29 września 2021, funkcję przewodniczącego Komisji
Fizjologii i Żywienia Zwierząt powierzono Pani prof. dr hab. Małgorzacie Szumacher, czł.koresp. PAN.

Serdecznie gratulujemy!

Zebranie informacyjne dla studentów Ir. studiów stacjonarnych

Wydziałowe zebranie informacyjne  dla studentów I roku studiów stacjonarnych odbędzie się w dniu  04.10.2021 r. dla kierunków:

  • godz. 09.00 – biologia stosowana, weterynaria
  • godz. 11.00 – zootechnika 

w sali wykładowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej ul. Szydłowska 43 w Poznaniu