Wydziałowe Zespoły ds. Ewaluacji

Skład Wydziałowego zespołu ds. Ewaluacji

Wydziałowy zespół ds. przygotowania kryterium I ewaluacji

Przewodnicząca: 

dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk

Członkowie:
 1. dr Alicja Borowska
 2. dr Anna Jęmczyk
 3. dr Bartosz Kierończyk
 4. dr Ewelina Prozorowska
 5. dr Joanna Składanowska-Baryza
 6. dr Natalia Sowińska
 7. dr Sebastian Smulski
 8. dr Maria Urbańska
 9. dr Tatiana Wojciechowicz
 10. dr Anita Zaworska-Zakrzewska
 11. mgr Daniel Stanisławski

Wydziałowy zespół ds. przygotowania kryterium III ewaluacji

Przewodnicząca: 

prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska

Członkowie:
 1. prof. dr hab. Damian Józefiak
 2. prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
 3. prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
 4. prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel
 5. prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
 6. prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer

Głównym zadaniem Zespołu (we współpracy z Prodziekanem ds. nauki oraz przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin działających przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach) będzie zbieranie i porządkowanie dokumentacji, na poziome poszczególnych jednostek organizacyjnych WMWZ, na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych.

 

Kryterium I ewaluacji

We współpracy z Prodziekanem ds. nauki oraz przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin działających przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach do zadań zespołu należą:

 1. Przygotowanie listy osiągnięć naukowych w ramach I kryterium oceny w procesie ewaluacji dla trzech dyscyplin, tj. zootechnika i rybactwo, weterynaria i nauki biologiczne w elektronicznych systemach PBN i SEDN
 2. Zebranie pisemnych oświadczeń Pracowników o zgodzie na wykorzystanie danego osiągnięcia naukowego na potrzeby ewaluacji
 3. Pomoc Pracownikom Wydziału w aktualizacji kont PBN i ich synchronizacji z profilem ORCID
 4. Elektroniczne oświadczenie o zgodnie na wykorzystanie danego osiągnięcia naukowego na potrzeby ewaluacji w systemie PBN
Dokumenty:
Dokument Plik Word Plik PDF
Oświadczenie o wykazaniu osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji - Załącznik 3

Ikona_word2.png

pdf-icon.png

Oświadczenie o wykazaniu osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji - Załącznik 4

Ikona_word2.png

pdf-icon.png

Wykaz osiągnięć naukowych w ramach dyscypliny naukowej

Ikona_word2.png

pdf-icon.png

 

Kryterium III ewaluacji