WYKŁAD I

Wykład Prof. dr-a hab. Marka Figlerowicza „Europejczycy – historia odczytana z DNA”

W dniu 22 listopada 2021 roku miała miejsce inauguracja uroczystości uświetniających 70-lecie naszego Wydziału.

Wydarzeniem otwierającym był fascynujący wykład prof. dr hab. Marka Figlerowicza, dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „Europejczycy – historia odczytana z DNA”, Profesor wprowadził nas w zagadnienia związane z badaniem antycznego DNA, migracjami ludzi pierwotnych czy też poszukiwaniem swoich genetycznych przodków. 

Zapraszamy serdecznie całą społeczność akademicką naszego Wydziału na kolejne uroczystości!


Fotorelacja: Kacper Libera