KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE
  

MIĘDZYDYSCYPLINOWA KOMISJA KADROWA

Przewodniczący: prof. dr hab. Adam Cieślak

Członkowie:

 1. prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski
 2. dr hab. Monika Dragan
 3. dr hab. Łukasz Myczko
 4. dr hab. Marcin Hejdysz
 5. dr Kinga Skieresz-Szewczyk
 6. lek wet. Anna Łukomska

MIĘDZYDYSCYPLINOWA KOMISJA NAUKI

Przewodnicząca: prof. dr hab. Izabela Szczerbal

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól
 2. prof. dr hab. Joanna Śliwowska
 3. prof. dr hab. Dorota Cieślak
 4. prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska
 5. dr hab. Jolanta Komisarek
 6. dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek
 7. dr Weronika Banaszak-Cibicka
 8. dr Paweł Kołodziejski
 9. dr Robert Mikuła
 10. dr Przemysław Racewicz

KOMISJA DS. STUDIÓW

Przewodniczący: dr hab. Tomasz Szkudelski

Członkowie:

 1. prof. UPP dr hab. Hieronim Frąckowiak
 2. prof. dr hab. Joanna Śliwowska
 3. dr hab. Jolanta Komisarek
 4. dr Anna Jęczmyk
 5. dr n. wet. Przemysław Racewicz
 6. Student I – biol
 7. Student II – TiR
 8. Student III – wet
 9. Student IV – zoot
 10. Doktorant

KOMISJA DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodniczący: prof. dr hab. Damian Józefiak

Członkowie:

 1. dr hab. Marcin Górecki
 2. prof. upp dr hab. Marcin Komosa
 3. prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
 4. prof. UPP dr hab. Marek Skrzypski
 5. dr Magdalena Maćkowiak

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Steppa 

Członkowie

 1. prof. dr hab. Hanna Jackowiak
 2. prof. dr hab. Leszek Nogowski
 3. prof. dr hab. Zbigniew Sobek
 4. prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski
 5. dr hab. Łukasz Myczko
 6. dr Piotr Pawlak
Zadaniem Wydziałowej Komisji Oceniającej jest przeprowadzanie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU Z OTOCZENIEM

Przewodniczący: dr inż. Robert Mikuła

Członkowie

 1. dr inż. Ewelina Prozorowska
 2. dr inż. Joanna Składanowska-Baryza
 3. dr n. wet. Natalia Sowińska
 4. mgr Agnieszka Graclik
 5. mgr Mariami Jasaszwili
 6. mgr inż. Natalia Leciejewska
 7. lek. wet. Kacper Libera
Zadaniem zespołu jest diagnozowanie, opracowywanie i monitorowanie procesów promujących oraz inicjowanie nowych działań  budujących wizerunek Wydziału

Zespołu ds. oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających

Przewodniczący: dr hab. Ryszard Steppa

Członkowie

 

 1. dr hab. Zofia Madeja
 2. dr Agata Józefiak
 3. dr Tatiana Wojciechowicz
 4. dr hab. Marcin Górecki
 5. dr Janusz Golski
 6. mgr Daniel Stanisławski
 7. lek. wet. Jakub Ruszkowski

 

Zakres obowiązków zespołu w zakresie działalności Studium Doktoranckiego obejmuje:
 1. przeprowadzenie ankietyzacji absolwentów Studium Doktoranckiego
 2. przeprowadzenie oceny ankiet absolwentów Studium Doktoranckiego