OFERTY PRACY

1 Projekt CCCfarming

Nabór na stanowisko „student" w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Systemy hodowli bydła w trosce o klimat” (akronim: CCCFarming) wyłonionego do finansowania w ramach konkursu ERA-NET 2018 JOINT CALL FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2 (https://cccfarming.eu)
 
Celem projektu jest opracowanie inteligentnych klimatycznie systemów hodowli bydła, w tym metod żywienia ograniczających emisje gazów cieplarnianych i amoniaku, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na społeczno-ekonomiczne perspektywy działalności rolniczej.
 
Poszukiwani ambitni studenci z zapałem do pracy w Zespole badawczym.

 

  1. Nabór na stanowisko: Członek zespołu badawczego – student 1

  2. Nabór na stanowisko: Członek zespołu badawczego – student 2

  3. Nabór na stanowisko: Członek zespołu badawczego – student 3

  4. Nabór na stanowisko; Członek zespołu badawczego - referent techniczny 

2 KONKURS CCCFARMING

3 PROJEKT CropGas