NAUKA PRAKTYCE, PRAKTYKA NAUCE

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

SUKCES LABORATORIUM BADAŃ MARKERÓW GENETYCZNYCH KONI

WYSOKA OCENA LABORATORIUM BADAŃ MARKERÓW GENETYCZNYCH U KONI

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni (LBMGuK) kolejny raz z najwyższą oceną jakości wykonywanych badań laboratoryjnych. Co dwa lata LBMGuK bierze udział w Międzynarodowych Testach Porównawczych organizowanych przez ISAG (International Society for Animal Genetics), którego celem jest sprawdzenie jakości wyników otrzymywanych w laboratorium. Od 2012 roku, w którym wprowadzono certyfikację na podstawie wyników testu porównawczego, LBMGuK zawsze utrzymuje się w pierwszej najwyższej grupie rankingowej.

„To że po raz kolejny znajdujemy się w pierwszej grupie, a nasz wynik wynosił 100% (czyli wszystkie wyniki były prawidłowe) świadczy o bardzo wysokiej jakości badań które oferuje nasze laboratorium. To oznacza, że nasze wyniki są tak samo wartościowe jak te uzyskiwane w dużych prywatnych laboratoriach zagranicznych” – tłumaczy dr inż. Mariusz Maćkowski, kierownik Laboratorium. „Niektóre z organizacji zajmujących się hodowlą koni uznają tylko wyniki laboratoriów z pierwszej grupy rankingowej, czyli bardzo dobry wynik w teście to być albo nie być dla Laboratorium” - dodaje.

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni jest jednostką usługową powołaną w 1963 roku z inicjatywy prof. Jerzego Zwolińskiego. W tym samym roku zostało członkiem International Society for Animal Genetics (ISAG). Formalne powołanie Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni (LBMGuK) jako wydzielonej jednostki nastąpiło w drodze zarządzenia JM Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1998 roku. Od początku działalność Laboratorium ma aspekt praktyczny, wyniki badań mogą być wykorzystywane przez hodowców koni lub organizacje hodowlane do weryfikacji pochodzenia koni. Laboratorium wykonuje średnio 3000 badań koni rocznie. Kilka lat temu w ofercie Laboratorium pojawiły się badania mutacji wpływających na umaszczenia koni. W przyszłości, jeżeli będzie takie zainteresowanie ze strony hodowców, możliwe jest wprowadzenie do oferty badań mutacji wywołujących choroby genetyczne koni.

Iwona Cieślik, Rzecznik Prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Certyfikat jakości

certyfikat_konie.jpg