Kierunki studiów

Rodzaj studiów Stopień studiów Tytuł
Studia stacjonarne Studia II stopnia Animal Production Management
Studia stacjonarne Studia I stopnia Biologia stosowana I stopnia
Studia stacjonarne Studia II stopnia Biologia stosowana II stopnia
Studia stacjonarne Studia II stopnia Neurobiologia
Studia stacjonarne Jednolite studia magisterskie Weterynaria
Studia stacjonarne Studia I stopnia Zootechnika stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne Studia II stopnia Zootechnika stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne Studia I stopnia Zootechnika niestacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne Studia II stopnia Zootechnika niestacjonarne II stopnia
Studia stacjonarne Studia II stopnia Żywienie zwierząt - studia dualne