Kierunki studiów

Rodzaj studiów Stopień studiów Tytuł
Studia stacjonarne Jednolite studia magisterskie Weterynaria
Studia stacjonarne Studia II stopnia Neurobiologia
Studia stacjonarne Studia II stopnia Animal Production Management
Studia stacjonarne Studia II stopnia Żywienie zwierząt - studia dualne
Studia niestacjonarne Studia II stopnia Zootechnika NS
Studia niestacjonarne Studia I stopnia Zootechnika NS
Studia stacjonarne Studia I stopnia Zootechnika
Studia stacjonarne Studia II stopnia Biologia stosowana II stopnia
Studia stacjonarne Studia I stopnia Biologia stosowana
Studia stacjonarne Studia II stopnia Zootechnika